11 kwietnia 2019

ESPI 07/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonanego w ramach emisji akcji serii L.