14 listopada 2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za Q3 2018

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za Q2 2018

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za Q1 2018

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego […]