21 marca 2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za 2018 rok

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu za rok 2018 rok.