15 maja 2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za Q1 2018

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego […]