19 sierpnia 2021

Jednostkowy i skonsolidowany raport MerlinGroup za Q2 2021

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
10 czerwca 2021

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – WNG LIMITED z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentu-jącego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
2 czerwca 2021

ESPI 10/2021 Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. ("Emitent"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 01 czerwca 2021 roku, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od WNG LIMITED ("Zawiadamiający") osoby blisko związanej z Panem Markiem Belniak – Członkiem Zarządu Emitenta, będącego jednocześnie udziałowcem Zawiadamiającego oraz Panem Mariuszem Minasiewicz – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta będącego jednocześnie udziałowcem Zawiadamiającego.
2 czerwca 2021

ESPI 9/2021 Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), zawiadamia że posiadała ponad 33,33% akcji Merlin Group S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, KRS: 0000403289 (dalej: „Spółka”), a w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji posiada poniżej 5% akcji Spółki.
27 maja 2021

Jednostkowy i skonsolidowany raport MerlinGroup za Q1 2021

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
28 kwietnia 2021

ESPI 8/2021 Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
28 kwietnia 2021

ESPI 7/2021 Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
22 marca 2021

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za rok 2020. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
18 marca 2021

ESPI 6/2021 Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".