14 sierpnia 2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za Q2 2018

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2018 roku.