14 listopada 2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za Q3 2018

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2018 roku.